Maus Kft. logó

Visszaélés bejelentési rendszer

Visszaélés bejelentés

A Maus Kft. a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény szerinti kötelezettségének eleget téve visszaélés - bejelentési rendszert működtet, amely rendszer használatának és működésének feltételeiről az alábbi tájékoztatást nyújtja.

A Társaság visszaélés-bejelentési rendszerében jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt jelenthet be:

a) a foglalkoztató által foglalkoztatott,

b) a foglalkoztatott, akinek a foglalkoztatónál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt, és

c) a foglalkoztatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.

A visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet:

a) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban áll,

b) a foglalkoztató tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a foglalkoztató ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,

c) a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,

d) a foglalkoztatónál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,

e) a foglalkoztatóval az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és

f) az a személy, akinek az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt.

A Társaságnál a visszaélés-bejelentési rendszer működtetését a HR részleg látja el.

A bejelentő a bejelentést írásban vagy szóban teheti meg.

Írásban bejelentés tehető:

2. papír alapon, postai úton, zárt borítékban a következő címre eljuttatva:

6724 Szeged, Textilgyári út 4.

A bejelentés benyújtható az alábbi nyomtatvány kitöltésével a Társaság fenti elérhetőségeire történő megküldésével:

Szóban bejelentés tehető:

• személyesen a Társaság központi telephelyén (6724 Szeged, Textilgyári út 4.), a HR osztályon, annak érintettsége esetén a Személyzeti vezetőnél.

Kérjük, hogy az alábbiakban található PDF linkekre kattintva olvassa el:

•  a VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZERRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁST, valamint

•  a visszaélés-bejelentési rendszerhez kapcsolódó ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓT.

cross
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram